Nowy adres siedziby PISF

25 marca br. nastąpiła zmiana siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Nowa siedziba Instytutu mieści się w warszawskim budynku Park Powiśle (piętro 6). Nowy adres Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Począwszy od 25 marca prosimy o kierowanie bieżącej korespondencji na nowy adres.

Zmianie ulegną też wszystkie dotychczasowe numery telefonów.

Nowe numery telefonów:

  • Recepcja główna: 22 10 26 400
  • Sekretariat Dyrektora: 22 10 26 402 i 22 10 26 403
  • Sekretariat Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych oraz Zachęt: 22 10 26 489 i 22 10 26 488
  • Sekretariat Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji: 22 10 26 454
  • Sekretariat Działu Współpracy Międzynarodowej: 22 10 26 455

Adresy e-mailowe pozostają bez zmian.


08.03.2019