Spotkanie w sprawie „zachęt” 21 stycznia

Spotkanie w sprawie zachęt odbędzie się 21 stycznia.

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej została podpisana przez prezydenta i obecnie czeka w kolejce do opublikowania w Dzienniku Ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Zapisy ustawy ma uzupełnić rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które obecnie jest w konsultacjach międzyresortowych. Rozporządzenie określi szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowalnych, minimalne czasy trwania utworów, progi minimalnych wydatków oraz wzory testu kwalifikacyjnego, wniosku o wsparcie finansowe, wniosku o wydanie certyfikatu i raportu.

Spotkanie informacyjne ma na celu zaprezentowanie zasad funkcjonowania systemu zachęt dla produkcji audiowizualnej, ale także konsultacje środowiskowe oraz wypracowanie modelu współpracy pomiędzy producentami a PISF. Do przeprowadzenia merytorycznej dyskusji niezbędne jest więc wcześniejsze zapoznanie się z treścią rozporządzenia.

Planowany nowy termin spotkania informacyjnego to 21 stycznia w godz. 10.00-13.00 w warszawskim kinie Kultura (ul. Krakowskie Przedmieście 21/23).


03.01.2019