II Dolnośląski Konkurs Filmowy

Wyniki konkursu zostały ogłoszone już w kwietniu. Skąd więc zmiana? Media Brigade s. c., producent jednego z dofinansowanych filmów („80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka) nie podpisał umowy koprodukcyjnej z Odra-Film w wymaganym terminie.

 

W tej sytuacji 700 000 zł przyznane temu filmowi w konkursie zostało rozdzielone na inne filmy, które zdobyły liczbę punktów kwalifikującą do otrzymania wkładu koprodukcyjnego. Są to dwie fabuły: „Sala samobójców” w reżyserii Jana Komasy (Studio Filmowe Kadr) i „Maraton tańca” w reżyserii Magdaleny Holland-Łazarkiewicz (Grupa Filmowa), a także dokument „Szklane domy” w reżyserii Macieja Żurawskiego (Argomedia Production Lambros Ziotas). Otrzymały one dofinansowanie w wysokości odpowiednio 400, 200 i 100 tysięcy złotych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, wkłady koprodukcyjne przyznane w II Dolnośląskim Konkursie Filmowym muszą zostać rozliczone do 9 grudnia 2009 roku.

Komisja poinformowała też, że filmy „Tabu” w reżyserii Filipa Marczewskiego (którego producent wcześniej zrezygnował z otrzymanego w tym roku wkładu koprodukcyjnego) oraz wspomniane „80 milionów” są zgodnie z regulaminem dopuszczone do dwóch następnych edycji konkursu.

 

02.10.2009