Znajdź koproducenta dla projektu krótkometrażowego

Do 23 października 2015 roku można zgłaszać projekty na Euro Connection – forum koprodukcyjne dla filmów krótkometrażowych, które odbędzie się podczas targów filmowych w Clermont-Ferrand. Forum skierowane jest do producentów krótkich filmów fabularnych, dokumentów kreacyjnych oraz filmów animowanych.

Euro Connection

Najbliższa edycja Euro Connection odbędzie się 9 i 10 lutego 2016 podczas największych międzynarodowych targów filmu krótkometrażowego w Clermont-Ferrand. Jak co roku wydarzenie poprzedzone zostanie sesją przygotowującą do prezentacji, a po pitchingu odbędą się spotkania i konsultacje indywidualne. Podczas przyszłorocznej edycji zaprezentowanych zostanie 15 projektów, wybranych przez jurorów spośród wszystkich zgłoszonych przez poszczególne kraje partnerskie.

Udział w Euro Connection to szansa dla producentów zainteresowanych koprodukcją międzynarodową, poszukujących partnerów do realizacji swoich krótkometrażowych projektów. W wyniku sześciu edycji Euro Connection, które odbyły się do tej pory, zrealizowanych zostało 58 filmów, w tym 27 koprodukcji europejskich. Z roku na rok, program cieszy się coraz większą popularnością, a polscy producenci uczestniczą w nim regularnie. Udział w forum umożliwia spotkanie z ponad 150 zagranicznymi producentami, przedstawicielami stacji telewizyjnych oraz instytucji finansujących filmy krótkometrażowe.

Warunki udziału

Aby wziąć udział w Euro Connection projekty muszą spełniać następujące warunki:

  • firma producencka musi być zarejestrowana w Polsce;
  • akceptowane są filmy krótkometrażowe: animacje, fabuły, kreatywne dokumenty, których czas trwania nie będzie przekraczał 40 minut;
  • projekt musi posiadać zagwarantowane częściowe finansowanie z zewnętrznego źródła (np. grant na scenariusz czy produkcję, wsparcie lokalne lub z instytucji państwowych, wkład telewizji, nagroda pieniężna; itp.). Nie jest wymagana konkretna kwota minimalna. Nie dopuszcza się wkładu rzeczowego lub wkładu własnego firmy producenckiej jako zewnętrznego finansowania;
  • projekt ma potencjał międzynarodowy, producent jest zainteresowany koprodukcją międzynarodową;
  • zdjęcia lub produkcja nie może rozpocząć się wcześniej niż maj 2016 roku;
  • producent zgłaszający film zobowiązuje się uczestniczyć osobiście w Euro Connection, jeśli jego projekt zostanie wybrany.

Aby zgłosić swój projekt na Euro Connection, należy do 23 października 2015 roku wysłać zgłoszenie do polskiego koordynatora, którym jest Krakowska Fundacja Filmowa. Zgłoszenie powinno być przesłane w formie jednego dokumentu pdf zawierającego wypełnioną kartę filmu oraz dodatkowe materiały. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Z nadesłanych zgłoszeń Krakowska Fundacja Filmowa wybierze jeden projekt, który jako finalista zostanie zarekomendowany międzynarodowej komisji selekcyjnej, kwalifikującej projekty do finałowego pitchingu.

Producent, którego projekt znajdzie się wśród 15 wybranych do prezentacji Euro Connection, zostanie zaproszony przez organizatorów, którzy pokryją koszty pobytu w Clermont-Ferrand przez 4 dni oraz zapewnią bezpłatną akredytację targową, a także pokryją częściowo koszty podróży (160 €). Część kosztów podróży pokrywa Krakowska Fundacja Filmowa. Jeśli polski projekt-finalista nie zostanie wybrany do prezentacji podczas pitchingu, jego producent zostanie zaproszony do Clermont-Ferrand w charakterze obserwatora.

Koordynator w Polsce: Krakowska Fundacja Filmowa

Kontakt:

Barbara Orlicz-Szczypuła 
barbara.orlicz@kff.com.pl

Marta Świątek
marta.swiatek@kff.com.pl
tel. 12 2946945

Więcej o pitchingu Euro Connection można przeczytać tutaj.

Źródło: polishshorts.pl

21.09.2015