Zostań obserwatorem podczas DOK.Incubator

Do 20 maja trwają zapisy dla obserwatorów DOK.Incubator. Przeznaczone dla twórców filmów dokumentalnych warsztaty są współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Jak zainteresować swoim filmem międzynarodową publiczność?

DOK.Incubator organizuje indywidualne szkolenia dla twórców projektów dokumentalnych od fazy rough cut aż do ich dystrybucji. Uczestnicy pracują nad najlepszym sposobem opowiedzenia historii oraz opracowania zindywidualizowanej strategii marketingowej oraz dystrybucji, które pozwolą zainteresować filmem międzynarodową publiczność.

Spotkania z profesjonalistami

Obserwatorzy są aktywnymi uczestnikami trzech sesji warsztatów (Wrocław, Bratysława, Lipsk). Biorą udział we wspólnych wykładach, pokazach, pracy grupowej oraz spotkaniach podczas których mogą przedyskutować swoje projekty i pomysły z uznanymi ekspertami w dziedzinie filmu dokumentalnego. Warsztaty są miejscem do współdziałania z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji, takimi jak agenci sprzedaży, firmy dystrybucyjne, nadawcy, selektorzy festiwali, eksperci nowych mediów, profesjonaliści zajmujący się marketingiem i PR.

Nabór do 20 maja

Producenci zajmujący się dystrybucją, początkujący agenci sprzedaży, dystrybutorzy i wszyscy zainteresowani profesjonaliści filmowi posiadający projekt dokumentalny w dowolnej fazie rozwoju (treatment, zdjęcia, montaż, przed dystrybucją) mogą aplikować online na stronie http://dokincubator.net/application/app2/.

 

Opłaty: Brak opłat dla obserwatorów, koszt noclegu i wyżywienie we własnym zakresie.

 

Więcej informacji na:

Na podstawie informacji prasowej opracowała Marta Sikorska

14.05.2013