Zostań tłumaczem audiowizualnym

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej prowadzi rekrutację na studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, dotyczących opracowań audiowizualnych. Studia prowadzone są pod auspicjami Instytutu Anglistyki SWPS, we współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Audiowizualnych Staw.

Program studiów

W trakcie dwóch semestrów podczas zajęć przedstawione zostaną wszystkie formy opracowań materiałów audiowizualnych, w tym napisy, wersja lektorska, dubbing, wersja dla niesłyszących i wersja dla niewidomych/niedowidzących (AD). Zajęcia obejmują także kurs z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie audiowizualne (Edlist), zajęcia praktyczne w studiach nagrań oraz tworzenie projektów audiodeskrypcyjnych.

Organizacja i tematyka zajęć

Na całość studiów składa się 240 godzin zajęć dydaktycznych, w tym interaktywne zajęcia ogólne obejmujące teorię przekładu, konwersatoria na temat specyfiki pracy tłumacza audiowizualnego i warsztaty praktyczne. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Studia przeznaczone są dla kandydatów z wykształceniem wyższym lub legitymujących się certyfikatem znajomości języka obcego.

 

Więcej informacji o studiach, rekrutacji i opłatach na stronie: www.podyplomowe.pl.

16.06.2014