"Żydowskie Motywy" czekają na wolontariuszy

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwal Filmowego „Żydowskie Motywy” zapraszają chętnych do wolontariatu.

Nowe umiejętności

Pomoc przy festiwalu daje możliwość zdobycia nowych umiejętności w dziedzinie obsługi gości, kontaktów z mediami, oraz pozwala zobaczyć „od kuchni” jak powstają tego typu wydarzenia kulturalne.

Zadania dla wolontariuszy to do wyboru:

  • obsługa gości
  • obsługa plebiscytu publiczności
  • obsługa seansów
  • obsługa informacji festiwalowej

Aby zostać wolontariuszem na festiwalu, należy wypełnić dostępną na stronie Festiwalu ankietę i wysłać ją na adres wolontariat@jewishmotifs.org.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 kwietnia. Osoby poniżej 18 roku życia są proszone o dostarczenia zgody rodziców lub opiekunów.

Zaświadczenie o praktykach

Wszyscy wolontariusze uczestniczący w pracach przy festiwalu mogą otrzymać zaświadczenia o odbytym praktykach.

 

9. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy odbędzie się w dniach 23-28 kwietnia w warszawskim kinie Muranów. Jest współfinansowany przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny.

 

Informacje o festiwalu i ankieta dla wolontariuszy: www.jewishmotifs.org.pl.

25.03.2013