Badania i analizy

Pay TV and VOD market in Poland 2020

Tytuł polski: Rynek płatnej telewizji i VOD w Polsce 2020
Źródło: https://mypmr.pro/products/rynek-platnej-telewizji-i-vod-w-polsce-2020
Opis: To kompleksowa analiza rynku odpowiadająca na najważniejsze pytania dotyczące rynku płatnej telewizji i VOD w Polsce. Wszystkie prognozy są zaktualizowane o najnowsze dane dotyczące wpływu pandemii koronawirusa na branżę. W raporcie  znalazły się również najważniejsze trendy na rynku, a także profile głównych graczy. Zawiera wyniki autorskiego badania B2C PMR dotyczącego usług VOD w Polsce, m.in. znaczenie COVID-19 w kontekście konsumpcji treści przez konsumentów.

Materiały do pobrania – w załącznikach

The SVOD Report 2020

Tytuł polski: Raport SVOD edycja 2020 – Wielka Brytania
Źródło: BARB – Broadcasters’ Audience Research Board
Opis: Raport pokazuje dane o korzystaniu z abonamentowych usług wideo na żądanie (SVOD) Netflix, Amazon Prime Video i Now TV w Wielkiej Brytanii. Zawiera aktualizację liczby brytyjskich gospodarstw domowych, które subskrybują każdą z tych  platform SVOD, oraz liczby subskrybujących dwie lub więcej, wraz z opisem postępów tych nakładających się subskrypcji od 2015 r. Bada również profil wiekowy użytkowników dla każdej z trzech platform SVOD i jak to się zmieniło w czasie.
Ponadto raport bada wzrost „niezidentyfikowanego” oglądania a także przygląda się konkurencji wynikającej z „niezidentyfikowanego” oglądania jako całości dla kanałów badanych prze BARB w szczytowym wieczornym pasmie oglądania w godzinach 21–22.

The SVOD Report 2020 (LINK)

Coronavirus and the European film industry

Tytuł polski: Epidemia COVID-19 a europejski przemysł filmowy
Źródło: European Parliamentary Research Service
Opis: W raporcie przedstawiono oddziaływanie epidemii COVID-19 na wybrane aspekty europejskiego przemysłu filmowego. Dokument zawiera informacje na temat wpływu obostrzeń na globalny box office, metodach utrzymania branży audiowizualnej, festiwalach filmowych online oraz platformach streamingowych i VOD.

Audiovisual fiction production in the EU – 2019 edition

Tytuł polski: Produkcja fabularna na rynku europejskim – edycja 2019
Źródło: European Audiovisual Observatory
Opis: Raport opublikowany w pierwszym kwartale 2020 roku zawiera dane od roku 2015. Zbadane wielkości podane są na wykresach w przejrzysty sposób pozwalający prześledzić trendy i zależności w poszczególnych zakresach:

 • Wielkość produkcji i formaty europejskiej produkcji filmowej
 • Produkcja podzielona na kraje i rodzaje produkcji
 • Jak wygląda koprodukcja w sektorze
 • Uczestnicy rynku produkcji Europejskiej w podziale na źródła prywatne i publiczne
 • Producenci rynku europejskiego – jak i ile produkują
 • Scenarzyści i reżyserzy w produkcjach europejskich

The impact of COVID-19 on the exhibition industry

Tytuł polski: COVID-19 – wpływ na branżę kinową oraz festiwalową w UK
Źródło: Independent Cinema Office
Opis: W badaniu ICO na temat wpływu epidemii na branżę kinową oraz festiwalową w Anglii wzięło udział 340 respondentów (75% pracowników, 25% pracodawców). W niniejszym raporcie znajdują się jego wyniki z podziałem na cztery zagadnienia: główne obawy kin, perspektywy na przyszłość, obecne dochody i praca oraz inicjatywy społeczności.

COVID-19 audiovisual sector measures

Tytuł polski: Podjęte środki sektora audiowizualnego w Europie w kontekście kryzysu COVID-19
Źródło: European Audiovisual Observatory
Opis: Raport Zawiera informacje z podziałem na kategorie;

 • Państwo
 • Nazwę i typ organizacji; m.in. Rząd/Parlament, Media Regulator, Agencja filmowa, Organizacje Zarządcze
 • Rodzaj inicjatywy; wytyczne lub prawodawstwo
 • Sektor; np. wydarzenia, dystrybucja filmów itp.
 • Obszar działań / dotknięty „kryzysem”; np. bezpośrednie wsparcie publiczne, podatki i opłaty
 • Rodzaj środka / pomocy; takich jak odroczenie płatności lub złagodzenie terminów
 • Opis działania pomocowego

Każda kategoria może być filtrowana, co pozwala zawęzić wyszukiwanie według potrzeb czy szukanego tematu. Raport śledzący jest codziennie aktualizowany.

COVID-19 audiovisual sector measures (Link)

UNIC RESEARCH The impact of the Coronavirus outbreak on the European cinema Industry

Tytuł polski: COVID-19 – wpływ na europejski rynek kinowy
Źródło: Union Internationale des Cinémas | UNIC RESEARCH – The impact of the Coronavirus outbreak on the European cinema Industry
Opis: W raporcie UNIC zgromadzone zostały szczegółowe informacje na temat wpływu epidemii COVID-19 na przemysł filmowy w 38 reprezentowanych państwach. Poruszono takie zagadnienia jak: daty zamknięcia oraz przewidywanego otwarcia kin, rządowe środki pomocy i mechanizmy wspierające, opodatkowanie, najem i czynsz, zatrudnienie, boxoffice oraz indywidualne inicjatywy w ramach sektora audiowizualnego.