BIP - Majątek

Majątek

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość netto majątku (bilansowa) wynosiła 2 680 tys. zł, w tym: