BIP - Programy operacyjne

Programy operacyjne

Terminy sesji w roku 2020:

PO Produkcja filmowa:

Dla Priorytetu V: Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych – mikrobudżetowych „PIERWSZY FILM” – nabór wniosków jest planowany raz w roku.Dla Priorytetu VI: Produkcja koprodukcji mniejszościowych – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2020 i w sesji 3/2020.Dla Priorytetu VII: Produkcja filmów nowatorskich – nabór wniosków jest planowany raz w roku w sesji 2/2020.Dla Priorytetu IX: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej (fabularne i animowane pełnometrażowe) – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2020 i w sesji 3/2020.Dla Priorytetu X: Dewelopment scenariuszowy – nabór ciągły

PO Edukacja filmowa

PO Upowszechnianie kultury filmowej

PO Rozwój kin

Wnioski do PO Promocja polskiego filmu za granicą przyjmowane są w trybie ciągłym.

Formularze wniosków w Internecie

Wnioski do wszystkich Programów Operacyjnych PISF na rok 2021 przyjmowane są wyłącznie na formularzach udostępnionych w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF.

Format scenariusza filmowego: opis (.pdf), przykład (.pdf)

Zamieszczony format dotyczy TYLKO scenariuszy filmów fabularnych.