BIP - Rejestr – ustawa o produkcji audiowizualnej

Rejestr – ustawa o produkcji audiowizualnej

Rejestr złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wydanych certyfikatów potwierdzających spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego, zgodny z zapisami Ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (art. 6 ust. 1 – 3).

Rejestr wniosków:

Certyfikaty: