BIP - strona główna

Strona główna

Polski Instytut Sztuki Filmowej

ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
tel + 48 22 10 26 400
e-mail: pisf@pisf.pl
internet: www.pisf.pl
NIP 525-23-41-631
Regon 140214847

Informacje publiczne będące w posiadaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie, pod wskazany wyżej adres Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, lub za pomocą poczty elektronicznej: pisf@pisf.pl..