Biuletyn ifnromacji publicznej

rozwiń menu główne serwisu
 • Strona główna
 • Zamówienia i przetargi
 • Zamówienia i przetargi z zakresu działalności kulturalnej
 • Rejestr – ustawa o produkcji audiowizualnej
 • Rejestr - Zarządzanie nr 16/2021 Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dnia 22 marca 2021 r.
 • Wyniki konkursów
 • Kontrola zarządcza
 • Przedmiot działalności
 • Struktura
 • Kierownictwo
 • Rada PISF
 • Programy operacyjne
 • Majątek

Strona główna

Polski Instytut Sztuki Filmowej

ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
tel + 48 22 10 26 400
e-mail: pisf@pisf.pl
internet: www.pisf.pl
NIP 525-23-41-631
Regon 140214847

Informacje publiczne będące w posiadaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie, pod wskazany wyżej adres Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, lub za pomocą poczty elektronicznej: pisf@pisf.pl..

Data ogłoszenia:

 • Przetargi unijne - platforma
 • Przetargi krajowe
 • Zapytania ofertowe
 • Archiwum
 • Plan Zamówień Publicznych
 • Przetargi unijne - platforma

  Postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych znajdują się na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pisf

 • Przetargi krajowe

  Postępowania o udzielenie zamówienia poniżej progów unijnych znajdują się na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pisf

  • Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług obejmujących sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych o raportach składanych przez przedsiębiorców i/lub przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców objętych wsparciem finansowym przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 50 z późn. zm.) przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie.

   Data ogłoszenia: 2020-12-30
   termin składania ofert: 2021-01-20 13:00:00.

 • Zapytania Ofertowe

  • Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy akcesoriów komputerowych i tonerów oraz pogwarancyjny serwis wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

   Data ogłoszenia: 2021-04-16
   termin składania ofert: 2021-04-30 13:00:00.

  • Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy akcesoriów komputerowych i tonerów oraz pogwarancyjny serwis wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

   Data ogłoszenia: 2021-03-24
   termin składania ofert: 2021-04-09 13:00:00.

  • Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej”

   Data ogłoszenia: 2021-03-19
   termin składania ofert: 2021-03-25 13:00:00.

  • Zapytanie ofertowe na zakup mobilnych stacji roboczych wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym

   Data ogłoszenia: 2021-03-18
   termin składania ofert: 2021-03-25 13:00:00.

  • Zapytanie ofertowe na zakup usługi zawierającej przedłużenie licencji oraz wsparcie w zakresie Microsoft 365 Business

   Data ogłoszenia: 2021-03-11
   termin składania ofert: 2021-03-19 14:00:00.

  • Dostawa bonów towarowych

   Data ogłoszenia: 2021-03-04
   termin składania ofert: 2021-03-10 13:00:00.

  • Pozyskanie informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia, tj. zakupu, rozwiązania dla raportowania zarządczego klasy BI (Business Intelligence) wraz z usługami SaaS (Software as a Service) na potrzeby zwiększenia poprawności i wydajności w obszarze wielopoziomowego raportowania z systemów informatycznych PISF

   Data ogłoszenia: 2021-02-25
   termin składania ofert: 2021-03-12 15:00:00.

  • Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi kompleksowego sprzątania siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2021-01-21
   termin składania ofert: 2021-02-11 13:00:00.

  • Projekt i skład katalogów New Polish Films 2021 oraz New Polish Shorts 2021

   Data ogłoszenia: 2021-01-18
   termin składania ofert: 2021-01-26 16:00:00.

 • Archiwum

  • „Przetarg na dostawę bonów towarowych”

   Data ogłoszenia: 2020-11-20
   termin składania ofert: 2020-12-01 10:00:00.

  • Zapytanie ofertowe - dostawa wraz z montażem elektronicznego depozytora kluczy dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2020-11-17
   termin składania ofert: 2020-11-24 12:00:00.

  • „Dostawa prasy do siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz usługa dostępu do prasy w wersji elektronicznej”

   Data ogłoszenia: 2020-11-10
   termin składania ofert: 2020-11-24 00:00:00.

  • Zapytanie ofertowe na zakup mobilnych stacji roboczych wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym

   Data ogłoszenia: 2020-11-05
   termin składania ofert: 2020-11-16 13:00:00.

  • „Ochrony fizycznej osób i mienia w biurze Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie”

   Data ogłoszenia: 2020-10-28
   termin składania ofert: 2020-11-12 12:00:00.

  • „Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usług kurierskich dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej”

   Data ogłoszenia: 2020-10-27
   termin składania ofert: 2020-11-10 12:00:00.

  • Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dla Polskiego Instytut Sztuki Filmowej analizy do stworzenia architektury informacji, której produktem docelowym ma być makieta strony internetowej promującej polski rynek produkcji audiowizualnej oraz stworzenie kompletnej identyfikacji wizualnej dla tejże strony oraz tzw. podstawowej księgi znaku

   Data ogłoszenia: 2020-10-13
   termin składania ofert: 2020-10-20 12:00:00.

  • „Projekt materiałów graficznych do wydrukowania na gadżetach reklamowych programu „zachętowego”, którego operatorem jest Polski Instytutu Sztuki Filmowej”

   Data ogłoszenia: 2020-10-13
   termin składania ofert: 2020-10-20 12:00:00.

  • „Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za lata 2020-2021”

   Data ogłoszenia: 2020-09-17
   termin składania ofert: 2020-09-30 00:00:00.

  • „System do monitorowania i rozliczania czasu pracy w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz czasu pracy zdalnej”

   Data ogłoszenia: 2020-08-26
   termin składania ofert: 2020-09-02 12:00:00.

  • Przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia kinotechnicznego do sali kolaudacyjnej w nowej siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2020-07-08
   termin składania ofert: 2020-07-23 10:00:00.

  • Ogłoszenie o dialogu technicznym w zakresie istniejących na rynku Systemów Finansowo – Księgowych z funkcją windykacyjną klasy ERP

   Data ogłoszenia: 2020-07-03
   termin składania ofert: 2020-07-17 17:00:00.

  • Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie testów dostępności cyfrowej strony www.pisf.pl (WCAG) na poziomie AA oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa strony internetowej www.pisf.pl”

   Data ogłoszenia: 2020-06-18
   termin składania ofert: 2020-06-30 12:00:00.

  • Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację i obsługę wakacyjnych wydarzeń plenerowych, obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie na terenie całego kraju prezentacji filmów najwybitniejszych twórców kinematografii polskiej, w ramach realizacji projektu „Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia”

   Data ogłoszenia: 2020-05-29
   termin składania ofert: 2020-06-10 12:00:00.

  • Zapytanie ofertowe na „Wykonanie analizy procesów biznesowych wraz z opracowaniem schematów dla poszczególnych przebiegów z uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej”

   Data ogłoszenia: 2020-05-08
   termin składania ofert: 2020-05-22 12:00:00.

  • Zapytanie o informacje na temat przeprowadzenia badań ilościowych (RFI)

   Data ogłoszenia: 2020-04-21

  • Zapytanie ofertowe na zakup licencji na Microsoft Office 365 Business Essential oraz na migrację serwera pocztowego

   Data ogłoszenia: 2020-04-02
   termin składania ofert: 2020-04-14 10:00:00.

  • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

   Data ogłoszenia: 2020-04-02

  • Zapytanie ofertowe na nadzór nad Archiwum Zakładowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2020-03-27

  • Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych

   Data ogłoszenia: 2020-03-11

  • Zapytanie ofertowe dotyczące uporządkowania dokumentacji w celu przekazania akt do Archiwum PISF

   Data ogłoszenia: 2020-02-07

  • Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi kompleksowego sprzątania siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2020-02-04

  • Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałów graficznych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2020-01-15

  • Zapytanie ofertowe na obsługę logistyczno-techniczną na festiwalu filmowym w Berlinie oraz towarzyszących mu targach filmowych European Film Market 2020

   Data ogłoszenia: 2020-01-09

  • Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonanie projektów graficznych na potrzeby European Film Market 2020

   Data ogłoszenia: 2020-01-03

  • Zapytanie ofertowe na usługę „Ochrony fizycznej osób i mienia w biurze Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie”

   Data ogłoszenia: 2019-11-21

  • Przetarg na dostawę bonów towarowych

   Data ogłoszenia: 2019-11-20

  • Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usług kurierskich dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2019-11-13

  • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie społecznych badań konsumenckich zachowań uczestników rynku produkcji audiowizualnej w Polsce.

   Data ogłoszenia: 2019-10-31

  • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu monitoringu i ścigania nielegalnie eksploatowanych treści w sieci Internet na terytorium całego świata

   Data ogłoszenia: 2019-10-30

  • Zaprojektowanie, stworzenie i optymalizacja strony internetowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie oraz świadczenie usługi hostingu.

   Data ogłoszenia: 2019-10-24

  • Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług obejmujących sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych o raportach składanych przez przedsiębiorców i/lub przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców objętych wsparciem finansowym przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 50) przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie.

   Data ogłoszenia: 2019-09-13

  • RFI - dostawa systemu umożliwiającego elektroniczny obieg dokumentów z funkcją Intranet dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2019-08-30

  • Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji Gali wręczenia nagród PISF

   Data ogłoszenia: 2019-08-13

  • RFI - usługa monitorowania sieci pod kątem nielegalnej eksploatacji filmów dofinansowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2019-08-07

  • Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację serwerów wraz z oprogramowaniem

   Data ogłoszenia: 2019-08-02

  • Zapytanie ofertowe dotyczące uporządkowanie dokumentacji w celu przekazania akt do Archiwum PISF

   Data ogłoszenia: 2019-07-11

  • Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług serwisowych nad oprogramowaniem do przyjmowania i procedowania wniosków.

   Data ogłoszenia: 2019-07-05

  • Przetarg nieograniczony na świadczenie usług PR oraz e-PR w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

   Data ogłoszenia: 2019-06-03

  • Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację i obsługę wakacyjnych wydarzeń plenerowych, obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie na terenie całego kraju prezentacji najważniejszych filmów w historii kina polskiego, w ramach realizacji projektu „Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia”.

   Data ogłoszenia: 2019-04-26

  • Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia technicznego i logistycznego w ramach przygotowań do Marche du Film i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes

   Data ogłoszenia: 2019-04-18

  • Zapytanie o informacje w związku z planowaną modernizacją systemów informatycznych

   Data ogłoszenia: 2019-04-16

  • Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług obejmujących sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych o raportach składanych przez przedsiębiorców i/lub przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców objętych wsparciem finansowym przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 50) przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie.

   Data ogłoszenia: 2019-04-10

  • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz pakietów medycznych dla pracowników PISF i członków ich rodzin

   Data ogłoszenia: 2019-04-08

  • Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych

   Data ogłoszenia: 2019-03-21

  • Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy, montażu oraz serwisu kabiny dla palących

   Data ogłoszenia: 2019-02-25

  • Zapytanie ofertowe na usługę przeniesienia wyposażenia oraz zasobu akt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach zmiany siedziby Instytutu

   Data ogłoszenia: 2019-02-18

  • Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi kompleksowego sprzątania nowej siedziby Instytutu

   Data ogłoszenia: 2019-02-06

  • Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji spotu instruktażowego o zasadach funkcjonowania finansowego wspierania produkcji audiowizualnej

   Data ogłoszenia: 2019-01-17

  • Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji spotu instruktażowego o zasadach funkcjonowania zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnej

   Data ogłoszenia: 2019-01-03

  • Zapytanie ofertowe w sprawie wynajmu długoterminowego samochodu osobowego

   Data ogłoszenia: 2018-12-17

  • Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji spotu promującego współczesną polską kinematografię

   Data ogłoszenia: 2018-12-12

  • Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego

   Data ogłoszenia: 2018-12-11

  • Informacja o wynikach postępowania ws. wynajmu sali projekcyjnej

   Data ogłoszenia: 2018-12-07

  • Wybór najkorzystniejszej oferty ws. dostawy bonów towarowych dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2018-12-07

  • Przetarg nieograniczony na wynajem sali projekcyjnej

   Data ogłoszenia: 2018-11-29

  • Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych

   Data ogłoszenia: 2018-11-29

  • Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego

   Data ogłoszenia: 2018-11-26

  • Przetarg na dostawę bonów towarowych dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2018-11-21

  • Zapytanie ofertowe na usługę przeniesienia wyposażenia oraz zasobu akt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach zmiany siedziby Instytutu

   Data ogłoszenia: 2018-11-08

  • Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

   Data ogłoszenia: 2018-10-22

  • Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za lata 2018-2019

   Data ogłoszenia: 2018-10-18

  • Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego

   Data ogłoszenia: 2018-10-12

  • Zapytanie ofertowe na sporządzenie Specyfikacji Technicznej (projektu technicznego) wykonania platformy informatycznej obsługującej statutową działalność Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2018-10-09

  • Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie wynajmu sali projekcyjnej

   Data ogłoszenia: 2018-10-08

  • Zapytanie ofertowe w sprawie wynajmu długoterminowego samochodu osobowego

   Data ogłoszenia: 2018-10-05

  • Zapytanie ofertowe w sprawie wynajmu sali projekcyjnej

   Data ogłoszenia: 2018-09-27

  • Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi kompleksowego sprzątania siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2018-09-24

  • Ogłoszenie o przetargu

   Data ogłoszenia: 2018-09-17

  • Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie nabycia licencji na program Microsoft Project Online Professional

   Data ogłoszenia: 2018-09-06

  • Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie organizacji Gali wręczania nagród PISF

   Data ogłoszenia: 2018-08-29

  • Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji Gali wręczania nagród PISF

   Data ogłoszenia: 2018-08-23

  • Ogłoszenie o drugim przetargu

   Data ogłoszenia: 2018-08-21

  • Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

   Data ogłoszenia: 2018-08-06

  • Ogłoszenie o przetargu

   Data ogłoszenia: 2018-08-06

  • Zapytanie ofertowe w sprawie nabycia licencji na program Microsoft Project Online Professional

   Data ogłoszenia: 2018-08-03

  • Drugi przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

   Data ogłoszenia: 2018-07-12

  • Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

   Data ogłoszenia: 2018-06-18

  • Rozstrzygniecie przetargu na obsługę prawną projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

   Data ogłoszenia: 2018-04-24

  • Rozstrzygniecie przetargu na monitorowanie i zarządzanie projektami digitalizacji „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

   Data ogłoszenia: 2018-04-20

  • Rozstrzygniecie przetargu na rozliczanie projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

   Data ogłoszenia: 2018-04-20

  • Obsługa prawna projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

   Data ogłoszenia: 2018-03-22

  • Rozliczanie projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

   Data ogłoszenia: 2018-03-22

  • Monitorowanie i zarządzanie projektami digitalizacji „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

   Data ogłoszenia: 2018-03-22

  • Rozstrzygniecie przetargu na dostawę bonów towarowych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2017-11-23

  • Dostawa bonów towarowych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2017-11-06

  • Rozstrzygniecie przetargu na dostawę i wdrożenie urządzeń wewnętrznej sieci teleinformatycznej oraz centralnego zespołu podtrzymania zasilania serwerowni dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2017-11-02

  • Dostawa i wdrożenie urządzeń wewnętrznej sieci teleinformatycznej oraz centralnego zespołu podtrzymania zasilania serwerowni dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2017-10-17

  • Rozstrzygniecie przetargu na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie

   Data ogłoszenia: 2017-01-30

  • Rozstrzygniecie przetargu na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie

   Data ogłoszenia: 2017-01-12

  • Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie

   Data ogłoszenia: 2016-12-30

  • Rozstrzygniecie przetargu na świadczenie usług ochrony w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w budynku PISF przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie

   Data ogłoszenia: 2016-11-22

  • Świadczenie usług ochrony w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w budynku PISF przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie

   Data ogłoszenia: 2016-11-04

  • Rozstrzygniecie przetargu na rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu dla PISF

   Data ogłoszenia: 2015-02-25

  • Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu dla PISF

   Data ogłoszenia: 2015-02-10

  • Rozstrzygnięcie przetargu na usługę druku i oprawy materiałów informacyjnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wraz z dostawą

   Data ogłoszenia: 2014-03-25

  • Druk i oprawa materiałów informacyjnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wraz z dostawą

   Data ogłoszenia: 2014-03-13

  • Rozstrzygniecie przetargu na rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu dla PISF

   Data ogłoszenia: 2014-02-25

  • Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu dla PISF

   Data ogłoszenia: 2014-02-07

  • Rozstrzygniecie przetargu na dostawę paliw płynnych - benzyny bezołowiowej 98 oraz oleju napędowego do PISF

   Data ogłoszenia: 2014-01-28

  • Dostawa paliw płynnych - benzyny bezołowiowej 98 oraz oleju napędowego do PISF

   Data ogłoszenia: 2014-01-17

  • Rozstrzygniecie przetargu na zakup bonów towarowych z przeznaczeniem dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2013-10-30

  • Rozstrzygniecie przetargu na usługę ochrony mienia i osób w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2013-10-30

  • Zakup bonów towarowych z przeznaczeniem dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2013-10-21

  • Rozstrzygniecie przetargu na montaż sufitu podwieszanego na korytarzu I piętra wraz z robotami towarzyszącymi w budynku PISF

   Data ogłoszenia: 2013-10-14

  • Usługa ochrony mienia i osób w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2013-10-10

  • Montaż sufitu podwieszanego na korytarzu I piętra wraz z robotami towarzyszącymi w budynku PISF

   Data ogłoszenia: 2013-09-27

  • Rozstrzygniecie przetargu na ogrzewanie gzymsów, rynien i rur spustowych w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2013-09-19

  • Ogrzewanie gzymsów, rynien i rur spustowych w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2013-08-28

  • Rozstrzygniecie przetargu na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2013-07-16

  • Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2013-06-28

  • Rozstrzygnięcie przetargu na druk i oprawę materiałów informacyjnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wraz z dostawą

   Data ogłoszenia: 2013-04-05

  • Druk i oprawa materiałów informacyjnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wraz z dostawą

   Data ogłoszenia: 2013-03-19

  • Rozstrzygniecie przetargu na rezerwację, zakup i dostarczenie biletów na przewozy lotnicze krajowe i zagraniczne na rzecz PISF

   Data ogłoszenia: 2013-02-25

  • Rezerwacja, zakup i dostarczenie biletów na przewozy lotnicze krajowe i zagraniczne na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2013-02-07

  • Rozstrzygniecie przetargu na remont pomieszczeń biurowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2012-10-23

  • Remont pomieszczeń biurowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie

   Data ogłoszenia: 2012-09-26

  • Rozstrzygnięcie przetargu na remont sali konferencyjnej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2012-09-19

  • Rozstrzygnięcie przetargu na instalację klimatyzacji chłodzącej w pomieszczeniach biurowych na poddaszu budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2012-09-19

  • Remont sali konferencyjnej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie

   Data ogłoszenia: 2012-08-27

  • Instalacja klimatyzacji chłodzącej w pomieszczeniach biurowych na poddaszu budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie

   Data ogłoszenia: 2012-08-23

  • Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę, instalację i uruchomienie zestawu macierzy dyskowej wraz z osprzętem i dedykowanym oprogramowaniem dla PISF

   Data ogłoszenia: 2012-08-16

  • Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu macierzy dyskowej wraz z osprzętem i dedykowanym oprogramowaniem dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2012-08-01

  • Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

   Data ogłoszenia: 2012-06-06

  • Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

   Data ogłoszenia: 2012-05-23

  • Rozstrzygnięcie przetargu na druk i oprawę materiałów informacyjnych dla PISF wraz z dostawą

   Data ogłoszenia: 2012-03-27

  • Przetarg na druk i oprawę materiałów informacyjnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wraz z dostawą

   Data ogłoszenia: 2012-03-07

  • Rozstrzygnięcie przetargu na rezerwację, zakup i dostarczanie biletów na przewozy lotnicze krajowe i zagraniczne na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2012-02-28

  • Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów na przewozy lotnicze krajowe i zagraniczne na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2012-02-08

  • Rozstrzygnięcie przetargu na remont rozdzielni elektrycznej w budynku PISF

   Data ogłoszenia: 2011-07-11

  • Rozstrzygnięcie przetargu na osuszanie z izolacją poziomą i pionową w piwnicy budynku PISF

   Data ogłoszenia: 2011-07-11

  • Rozstrzygnięcie przetargu na remont pomieszczeń tj. malowanie I i II piętra wraz z wymianą posadzki drewnianej na I piętrze w budynku PISF

   Data ogłoszenia: 2011-07-06

  • Osuszanie z izolacją poziomą i pionową w piwnicy budynku PISF

   Data ogłoszenia: 2011-06-21

  • Remont rozdzielni elektrycznej w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2011-06-17

  • Remont pomieszczeń tj. malowanie I i II piętra wraz z wymianą posadzki drewnianej na I piętrze w budynku PISF

   Data ogłoszenia: 2011-06-14

  • Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paliw płynnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2011-05-30

  • Dostawa paliw płynnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2011-05-11

  • Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i uruchomienie serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz zasilacza awaryjnego UPS dla PISF

   Data ogłoszenia: 2011-04-15

  • Dostawa i uruchomienie serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz zasilacza awaryjnego UPS dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2011-03-30

  • Rozstrzygnięcie przetargu na druk materiałów informacyjnych dla PISF

   Data ogłoszenia: 2011-03-29

  • Druk materiałów informacyjnych dla PISF

   Data ogłoszenia: 2011-03-09

  • Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż biletów na międzynarodowe i krajowe nieregularne przewozy lotnicze na potrzeby PISF

   Data ogłoszenia: 2011-02-16

  • Sprzedaż biletów na międzynarodowe i krajowe nieregularne przewozy lotnicze na potrzeby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2011-01-31

  • Roztrzygnięcie przetargu na ochronę mienia i osób w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2010-12-15

  • Ochrona mienia i osób w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie

   Data ogłoszenia: 2010-11-29

  • Roztrzygnięcie przetargu na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2010-11-19

  • Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

   Data ogłoszenia: 2010-11-02

  • Roztrzygnięcie przetargu na druk materiałów informacyjnych dla PISF

   Data ogłoszenia: 2010-03-31

  • Przetarg na druk materiałów informacyjnych dla PISF

   Data ogłoszenia: 2010-03-08

Zamówienia i przetargi z zakresu działalności kulturalnej

Rejestr – ustawa o produkcji audiowizualnej

Rejestr złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wydanych certyfikatów potwierdzających spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego, zgodny z zapisami Ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (art. 6 ust. 1 – 3).

Rejestr wniosków:

Certyfikaty:

Rejestr – Zarządzanie nr 16/2021 Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dnia 22 marca 2021 r.

Rejestr wniosków o wydanie opinii Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego orzeczonej na podstawie § 9 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512).

Rejestr wniosków:

14 kwietnia 2021 - Rejestr wniosków

Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł filmu
1/HOT/2021 Vision House Productions Sp. z o.o.; Bieżanowska 4a, 02-655 Warszawa The Holocaust and The United States
2/HOT/2021 Studio Filmowe OTO sp. z o.o. Sp. K.; Ul. Puławska 22 Warszawa Escape Attempt
3/HOT/2021 Skopia Film Sp. z o.o., Warszawa, ul. Młynarska 7 IO
4/HOT/2021 AIDU Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Jerozolimskie 121/123 lo.39 Magdalena
5/HOT/2021 Tunka Films Sp. z o.o., Warszawaul. Celulozy 107 ZD lok. 1 Maszyna Goldberga
6/HOT/2021 Koi Studio Sp. z o.o., Warszawa, ul. Słupecka 4/29 Zakopiańscy dżentelmeni
7/HOT/2021 Tempus Film Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29/171, 90-554 Łódź Sloborn II - Po upadku
8/HOT/2021 Hop! Media Beata Hrycyk-Mańkowska, ul. Franciszka Sokoła 22/15, 81-603 Gdynia Po miłość
9/HOT/2021 Apple Film Production Sp. z o.o., Warszawa, ul. Marii Kazimiery 23 Stale niestała
10/HOT/2021 Fundacja Filmowa im. Św. Maksymiliana Kolbe; Warszawa, ul. Forteczna 9/4 Prorok
11/HOT/2021 Tempus Film Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29/171, 90-554 Łódź Sloborn II - Po upadku

Przedmiot działalności

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał na mocy Ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 132, poz. 1111). Ustawa ta określa następujące zadania dla Instytutu:

 • tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej;
 • inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów artystycznych w tym przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów;
 • wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;
 • wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;
 • promocję polskiej twórczości filmowej;
 • dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne;
 • świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej;
 • wspieranie utrzymywania archiwów filmowych;
 • wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii.

Instytut, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, współpracuje z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Instytut samodzielnie gospodaruje mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania.

Instytut nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Przychodami Instytutu są (art. 18 i 19 Ustawy o kinematografii):

 • dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przekazywane przez ministra ze środków ujętych w części budżetowej, której jest dysponentem;
 • przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi;
 • darowizny, spadki i zapisy;
 • przychody z majątku Instytutu;
 • środki przyznawane przez ministra z Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540);
 • wpłaty, o których mowa w art. 19 ust. 1-5, 6 i 7;
 • przychody, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 4 oraz 45b ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111).

Instytut może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych.

Koszty działalności Instytutu pokrywane są z przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

Struktura

Dyrektor kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.

Funkcję Dyrektora można pełnić nie więcej niż przez dwie kadencje.
 
Dyrektora powołuje minister po przeprowadzeniu konkursu.
 
Komisję konkursową powołuje minister, w szczególności spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska filmowe, w tym twórców i producentów filmowych oraz związki zawodowe działające w kinematografii.

Do zadań Dyrektora należy realizacja ustawowych zadań Instytutu, a w szczególności:

 • opracowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego Instytutu, a także występowanie do ministra z wnioskami w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań Instytutu;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Instytutu oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;
 • dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji twórczości filmowej oraz upowszechniania kultury filmowej, po zasięgnięciu opinii ekspertów wskazanych przez ministra spośród przedstawicieli środowisk filmowych;
 • sprawowanie zarządu majątkiem Instytutu;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu.

Rada składa się z jedenastu członków powoływanych na okres 3 lat przez ministra.

W skład Rady minister powołuje:

 • trzech członków zgłoszonych przez twórców filmowych;
 • jednego członka zgłoszonego przez producentów filmowych;
 • jednego członka zgłoszonego przez związki zawodowe działające w sferze kinematografii;
 • pięciu członków zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1-5;
 • jednego członka reprezentującego ministra.

Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej sześciu członków. Rada może w czasie kadencji dokonać, w tym samym trybie, zmiany jej przewodniczącego.

Nie można pełnić funkcji członka Rady przez więcej niż dwie, kolejno po sobie następujące kadencje.

Za pełnienie funkcji członka Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

Do zadań Rady należy:

 • wytyczanie kierunków działania Instytutu;
 • opiniowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego Instytutu;
 • opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;
 • opiniowanie zmian statutu.

Rada może przedstawiać ministrowi, innym organom administracji publicznej i Dyrektorowi stanowiska, opinie lub wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu i kinematografii.

Więcej informacji w dziale Informacje prawne.

Kierownictwo

 • Radosław Śmigulski
  Dyrektor Instytutu
 • Małgorzata Szczepkowska-Kalemba
  Kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych
 • Aleksandra Świerczewska
  Kierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji
 • Maria Gradowska-Tomow
  Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
 • Jacek Włoda
  Kierownik Działu Rozwoju
 • Aleksandra Świerczewska
  Rzecznik Prasowy
 • Justyna Archicińska
  Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
 • Marta Galińska
  Kierownik Działu Prawnego
 • Małgorzata Gąska
  Główna Księgowa
 • Sylwia Grochowska
  Koordynator Biura Dyrektora
 • Zuzanna Ostapowicz
  Kierownik projektu Polska Cyfrowa

Dane kontaktowe przedstawicieli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dostępne są w dziale Struktura strony PISF.

Rada PISF

Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Rada składa się z 11 członków, tworzą ją przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych.

Członków Rady Instytutu powołuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na trzyletnią kadencję. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, także finansowe.

W skład Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2020 - 2023  wchodzą:

 • Robert Kaczmarek - przewodniczący
 • Kinga Dębska - wiceprzewodnicząca
 • Mariusz Łukomski - sekretarz
 • Sean Bobbitt
 • Lidia Duda
 • Marlena Gabryszewska
 • Paweł Nowacki
 • Marta Plucińska
 • Paweł Rzewuski
 • Mariusz Spisz
 • Krzysztof Turkowski 

Programy operacyjne

Terminy sesji w roku 2021:

PO Produkcja filmowa:

 • sesja 1/2021: 8-15.02.2021 
 • sesja 2/2021: 10-16.05.2021
 • sesja 3/2021: 13-19.09.2021

Dla Priorytetu V: Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych – mikrobudżetowych „PIERWSZY FILM” – nabór wniosków jest planowany raz w roku. Dla Priorytetu VI: Produkcja koprodukcji mniejszościowych – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2021 i w sesji 3/2021. Dla Priorytetu VII: Produkcja filmów nowatorskich – nabór wniosków jest planowany raz w roku w sesji 2/2021. Dla Priorytetu IX: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej (fabularne i animowane pełnometrażowe) – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2021 i w sesji 3/2021. Dla Priorytetu X: Dewelopment scenariuszowy – nabór ciągły

PO Edukacja filmowa

 • sesja 1/2021: 8-15.02.2021

PO Upowszechnianie kultury filmowej

 • sesja 1/2021: 8-15.02.2021

PO Rozwój kin

 • sesja 1/2021: 8-15.02.2021

Wnioski do PO Promocja polskiego filmu za granicą przyjmowane są w trybie ciągłym.

Formularze wniosków w Internecie

Wnioski do wszystkich Programów Operacyjnych PISF na rok 2021 przyjmowane są wyłącznie na formularzach udostępnionych w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF.

Format scenariusza filmowego: opis (.pdf), przykład (.pdf)

Zamieszczony format dotyczy TYLKO scenariuszy filmów fabularnych.

Majątek

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość netto majątku (bilansowa) wynosiła 2 680 tys. zł, w tym:

 • środki trwałe 2 303 tys. zł,
 • wartości niematerialne i prawne 377 tys. zł