Dostawa bonów towarowych

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA z siedzibą w Warszawie (02-697) przy ul. Rzymowskiego 53.