„Dostawa prasy do siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz usługa dostępu do prasy w wersji elektronicznej”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie G.L.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-967) przy ul. Uprawna 3.