„Ochrony fizycznej osób i mienia w biurze Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie”