„Ochrony fizycznej osób i mienia w biurze Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie D.S. FOCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-188), przy ul. Obrazkowa 20A.