Pozyskanie informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia, tj. zakupu, rozwiązania dla raportowania zarządczego klasy BI (Business Intelligence) wraz z usługami SaaS (Software as a Service) na potrzeby zwiększenia poprawności i wydajności w obszarze wielopoziomowego raportowania z systemów informatycznych PISF