„Projekt materiałów graficznych do wydrukowania na gadżetach reklamowych programu „zachętowego”, którego operatorem jest Polski Instytutu Sztuki Filmowej”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie Ermellino Beata Misiewicz z siedzibą w Warszawie (00-201) przy ul. gen. Władysława Andersa 8/17.