Roztrzygnięcie przetargu na druk materiałów informacyjnych dla PISF