Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji spotu instruktażowego o zasadach funkcjonowania finansowego wspierania produkcji audiowizualnej

Ogłoszenie z 17 stycznia 2019 r. Termin składania ofert 30 stycznia 2019 r. 

 Do pobrania: