Zapytanie ofertowe na usługę przeniesienia wyposażenia oraz zasobu akt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach zmiany siedziby Instytutu

Ogłoszenie z 18 lutego 2019 r. Termin składania ofert 21 lutego 2019 r., godz. 8.30

Do pobrania:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia rozszerza się o następującą usługę:

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 21.02.2019 do godziny 8:30.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie Adexim Przeprowadzki, z siedzibą w Warszawie.