Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy, montażu oraz serwisu kabiny dla palących

Ogłoszenie z 25 lutego 2019 r. Termin składania ofert 4 marca 2019 r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie PalarnieWent, z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania: