Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usług kurierskich dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Data ogłoszenia: 13 listopada 2019 r., termin składania ofert: 20 listopada 2019 r., godz. 12.00. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.11.2019 r. do godziny 12.00.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie Global Express Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania: