Zapytanie ofertowe na usługę „Ochrony fizycznej osób i mienia w biurze Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie”

Data ogłoszenia: 21 listopada 2019 roku. Termin składania ofert: 29 listopada 2019 roku, godzina 10.00. Termin wizji lokalnej: 26 listopada 2019 roku, godzina 13.00.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania: