Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paliw płynnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej