Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu macierzy dyskowej wraz z osprzętem i dedykowanym oprogramowaniem dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania: