Rozstrzygniecie przetargu na remont pomieszczeń biurowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej