Rozstrzygniecie przetargu na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej