Rozstrzygniecie przetargu na ogrzewanie gzymsów, rynien i rur spustowych w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej