Rozstrzygniecie przetargu na dostawę paliw płynnych - benzyny bezołowiowej 98 oraz oleju napędowego do PISF