Rozstrzygniecie przetargu na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie