Rozstrzygniecie przetargu na dostawę bonów towarowych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej