Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż biletów na międzynarodowe i krajowe nieregularne przewozy lotnicze na potrzeby PISF