Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. („Rozporządzenie”) Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej informuje, że następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego Instytutu uznał za zbędne:

  1. Samochód osobowy Volkswagen Passat CC, numer rejestracyjny: WI4447S, VIN: WVWZZZ3CZDE529866, wartość rynkowa 45.500 zł
  2. Samochód osobowy Volkswagen Passat CC, numer rejestracyjny: WI8974S, VIN: WVWZZZ3CZDE527301, wartość rynkowa 45.500 zł

Jednocześnie Dyrektor informuje, że w najbliższym czasie samochody zostaną sprzedane przez Instytut w drodze przetargu, w trybie § 10-24 Rozporządzenia.