Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie organizacji Gali wręczania nagród PISF