Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie nabycia licencji na program Microsoft Project Online Professional