Zapytanie ofertowe w sprawie wynajmu sali projekcyjnej

Ogłoszenie z 27 września 2018 r. Termin składania ofert 4 października 2018 r.

Do pobrania: