Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie wynajmu sali projekcyjnej