Zapytanie ofertowe na sporządzenie Specyfikacji Technicznej (projektu technicznego) wykonania platformy informatycznej obsługującej statutową działalność Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Ogłoszenie z 9 października 2018 r. Termin składania ofert 23 października 2018 r., godzina 10.00.

Do pobrania: