Zapytanie ofertowe na usługę przeniesienia wyposażenia oraz zasobu akt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach zmiany siedziby Instytutu

Ogłoszenie z 8 listopada 2018 r. Termin składania ofert 26 listopada 2018 r. 

Do pobrania: