Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych

Termin składania ofert: 20.03.2020, godz. 10:00.

Publikacja BZP (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.docx)
Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy (.docx)
Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy (.docx)
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (.docx)
Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego (.docx)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (.docx)
Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna w związku z organizacją przetargów (.pdf)
Załącznik nr 7 – wzór umowy (.docx)
Informacja z otwarcia ofert (.pdf)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf)