Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację i obsługę wakacyjnych wydarzeń plenerowych, obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie na terenie całego kraju prezentacji filmów najwybitniejszych twórców kinematografii polskiej, w ramach realizacji projektu „Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia”

Termin składania ofert: 10.06.2020, godz. 12:00.

Pokazy plenerowe – Publikacja BZP (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.docx)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia (.docx)
Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 25a Pzp (.docx)
Załącznik nr 4 – oświadczenia – grupa kapitałowa (.docx)
Załącznik nr 5 – zobowiązanie dotyczące udzielenia potencjału (.docx)
Załącznik nr 6 – wykaz usług oraz wykaz potencjału osobowego (.docx)
Załącznik nr 7 – ogólna klauzula informacyjna – przetargi (.pdf)
Załącznik nr 8 – wzór umowy – pokazy plenerowe 2020 (.docx)
Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram realizacji zamówienia (.docx)
Odpowiedzi na pytania – część 1 (.pdf)
Odpowiedzi na pytania – część 2 (.pdf)
Odpowiedzi na pytania – część 3 (.pdf)
Odpowiedzi na pytania – część 4 (.pdf)
Odpowiedzi na pytania – część 5 (.pdf)
Odpowiedzi na pytania – część 6 (.pdf)
Informacja z otwarcia ofert (.pdf)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf)