„Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za lata 2020-2021”