„Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za lata 2020-2021”

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o kinematografii, spośród ofert na badanie sprawozdania finansowego PISF za lata 2020-2021, które wpłynęły w wyniku zaproszenia do składania ofert z dnia 17 września 2020 roku, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński wskazał firmę audytorską Doradztwo Bartosz Zawistowski z siedzibą ul. Antoniego Kosińskiego 16/25, 61-519 Poznań, Nr PIBR 4246, do badania rocznych sprawozdań Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za lata 2020-2021.