Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie testów dostępności cyfrowej strony www.pisf.pl (WCAG) na poziomie AA oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa strony internetowej www.pisf.pl”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-238) ul. Petuniowa 9/5.