Zapytanie ofertowe na „Wykonanie analizy procesów biznesowych wraz z opracowaniem schematów dla poszczególnych przebiegów z uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie Softtutor Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Izabela Czarnecka, z siedzibą w Warszawie.