Zapytanie ofertowe na zakup mobilnych stacji roboczych wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie została złożona żadna oferta.