„Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usług kurierskich dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej”