Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi kompleksowego sprzątania siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 11 lutego 2021 r. do godz. 13.00.