Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację i obsługę wakacyjnych wydarzeń plenerowych, obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie na terenie całego kraju prezentacji filmów najwybitniejszych twórców kinematografii polskiej, w ramach realizacji projektu „Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia”

Termin składania ofert: 10.06.2020, godz. 12:00. Pokazy plenerowe – Publikacja BZP (.pdf)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.docx)Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.docx)Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia (.docx)Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 25a Pzp (.docx)Załącznik nr 4 – oświadczenia – grupa kapitałowa (.docx)Załącznik nr 5 –

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych

Termin składania ofert: 20.03.2020, godz. 10:00. Publikacja BZP (.pdf)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.docx)Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy (.docx) Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy (.docx) Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (.docx) Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego (.docx) Załącznik