Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dla Polskiego Instytut Sztuki Filmowej analizy do stworzenia architektury informacji, której produktem docelowym ma być makieta strony internetowej promującej polski rynek produkcji audiowizualnej oraz stworzenie kompletnej identyfikacji wizualnej dla tejże strony oraz tzw. podstawowej księgi znaku

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia firmie White Cat Studio z siedzibą w Warszawie (00-759) przy ul. Parkowa 13/17/142.

„Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za lata 2020-2021”

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o kinematografii, spośród ofert na badanie sprawozdania finansowego PISF za lata 2020-2021, które wpłynęły w wyniku zaproszenia do składania ofert z dnia 17 września 2020 roku, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński wskazał firmę audytorską Doradztwo Bartosz Zawistowski